Apolotejik

Yeni Antlaşma’nın Geçerliliğini Destekleyen El Yazması Kanıtları

Matthew J. Slick

Çeviren: Toğrul Salamzade

Yeni Antlaşma (İncil) devamlı olarak saldırı altındadır ve eleştirmenler onun güvenirliliği ve geçerliliğine genellikle karşı çıkmaktadırlar. Fakat eğer eleştirmenler Yeni Antlaşma’yı kabul etmek istemiyorlarsa, o halde, Plato, Aristoteles ve Homeros’un eski yazılarını da kabul etmemelidirler. Çünkü Yeni Antlaşma belgeleri onlardan daha iyi korunmuştur ve daha fazla el yazmasına sahiptir. Çok sayıda oldukları için çapraz olarak kontrol edilebilirler… ve de tutarlıdırlar.

Günümüzde Yeni Antlaşma’ya ait 5,686 tane Grekçe el yazması bulunmaktadır.[1] Yeni Antlaşma el yazmaları sayısını diğer eski eserlerle karşılaştıracak olursak, Yeni Antlaşma el yazmalarının nicelik bakımından daha ağır bastığını göreceğiz.[2]

Yazar Yazıldığı tarih En Erken kopyası Orijinal ila kopya arasındaki tahmini zaman aralığı Kopya sayısı Kopyaların tutarlılığı
Lukretius M.Ö. 55 veya M.Ö. 53 yıllarında öldü 1100 Yıl 2 —-
Plinius M.S. 61 – M.S. 113 M.S. 850 750 Yıl 7 —-
Plato M.Ö. 427 – M.Ö. 347 M.S. 900 1200 Yıl 7 —-
Demostenes M.Ö. 4. Yüzyıl M.S. 1100 800 Yıl 8 —-
Herodot M.Ö. 480 – M.Ö. 425 M.S. 900 1300 Yıl 8 —-
Suetonius M.S. 75 – M.S. 160 M.S. 950 800 Yıl 8 —-
Tukididis M.Ö. 460 – M.Ö. 400 M.S. 900 1300 Yıl 8 —-
Euripides M.Ö. 480 – M.Ö. 406 M.S. 1100 1300 Yıl 9 —-
Aristofanes M.Ö. 450 – M.Ö. 385 M.S. 900 1200 Yıl 10 —-
Jül Sezar M.Ö. 100 – M.Ö. 44 M.S. 900 1000 Yıl 10 —-
Titus Livius M.Ö. 59 – M.S. 17 —- ???? 20 —-
Tacitus M.S. 100 dolaylarında M.S. 1100 1000 Yıl 20 —-
Aristoteles M.Ö. 384 – M.Ö. 322 M.S. 1100 1400 Yıl 49 —-
Sofokles M.Ö. 496 – M.Ö. 406 M.S. 1000 1400 Yıl 193 —-
Homeros (İlyada) M.Ö. 900 M.Ö. 400 500 Yıl 643 %95
Yeni Antlaşma (İncil) M.S. 1.Yüzyıl

(M.S. 50 – M.S. 100)

M.S. 2.Yüzyıl

(M.S. 130 yıllarında)

100 Yıldan az 5600 %99,5

Gördüğünüz gibi Yeni Antlaşma’nın Grekçe el yazmaları diğer eski eserlerden binlerce defa fazladır. Yeni Antlaşma belgelerinin içsel tutarlılık oranı %99,5’tir. Bu şaşırtıcı bir tutarlılık oranıdır. Bunun yanında, Suryanice, Latince, Kıptice ve Aramice 19,000 kopyadan fazla el yazması bulunmaktadır. Yeni Antlaşma’yı destekleyen el yazmalarının toplam sayısı 24,000’den fazladır.

Neredeyse bütün Kutsal Kitap uzmanları, Yeni Antlaşma’nın tümünün ilk yüzyılın sonlarına doğru yazıldığı konusunda hemfikirler. İsa M.S. 30 yılında çarmıha gerildiyse, demek ki, Yeni Antlaşma’nın tümü 70 yıl içinde yazılmıştır. Bu önemli bir şeydir çünkü demek ki Yeni Antlaşma belgeleri kaleme alındığında onlara itiraz edebilecek kişiler vardı. Yani, yazarlar, yanlış veya tutarsız oldukları halde, o zamanlar onları uyaracak birçok insan vardı. Ancak hiçbir eski eser, Yeni Antlaşma’yla aynı devirde yani ilk yüzyılda yazılıp da onunla kıyaslanamaz.

Ayrıca, bu tartışmanın önemli noktalarından biri de, orijinalden 29 yıl sonraya dayanan Yuhanna bölümünün bir parçası vardır (John Ryland Papirüsü, M.S. 125). Bu da, orijinal metnin yazıldığı tarihe son derece yakındır. Bu yakınlık hiçbir tarihi eserde yoktur ve bu da, Yuhanna Müjdesinin ilk yüzyıl belgesi olduğunun bir kanıtıdır.

Aşağıdaki tablo, hâlâ var olan Yeni Antlaşma el yazmalarının tarihleriyle, onların orijinal el yazmalarıyla olan karşılaştırma tablosudur. Bu zaman aralıklarını ilk kopyası 500 yıl sonra yapılan Homeros’un İlyada’sıyla karşılaştırınız. Şüphesiz öyle bir zaman aralığı, metnin aktarıldığı zaman bozulma ihtimalini artırıyor. Peki ya, Yeni Antlaşma belgeleri hakkında ne diyelim?

Önemli Papirüs el yazması İçerikleri Orijinal yazılma tarihi İlk kopya tarihi Zaman aralığı Bulunduğu  Yeri
P52 (John Rylands Parçası)[3] Yuhanna 18:31-33, 37-38 Yaklaşık olarak M.S. 96 yılında Yaklaşık olarak M.S. 125 yılında 29 Yıl John Rylands Kütüphanesi, Manchester, İngiltere
P46 (Chester Beatty Papirüsü) Romalılar 5:17 – 6:3, 5:14; 8:15-25, 27-35; 10:1-11, 22, 24, 33, 35; 16:1-23, 25-27; İbraniler Mektubu; 1 ve 2.Korintliler Mektubu; Efesliler; Galatyalılar; Filipililer; Koloseliler; 1.Selanikliler 1:1, 9-10; 2:1-3; 5:5-9, 23-28. M.S. 50’li ve 70’li yıllar. Yaklaşık olarak M.S. 200 yılında Yaklaşık olarak 150 Yıl Chester Beatty Müzesi, Dublin ve Ann Arbor, Michigan Universitesi’nin Michigan Kütüphanesi.
P66 (Bodmer Papirüsü) Yuhanna 1:1 – 6:11, 35 – 14:26; Yuhanna 14:29 – 21:9 parçası. M.S. 70’li yıllar. Yaklaşık 200 yılında Yaklaşık 130 Yıl Köln, Cenevre
P67 Matta 3:9, 15; 5:20-22, 25-28. Yaklaşık M.S. 200 yılında. Yaklaşık 130 Yıl Barcelona, Fundacion San Lucas  Evangelista, P. Barc. 1.

 

Eleştirmenler Yeni Antlaşma’yı güvenilmez olarak görüyorlarsa, o halde sayfanın başındaki tabloda adaları geçen Plato, Aristoteles, Jül Sezar, Homeros ve diğerlerinin yazılarını da güvenilmez olarak görmelidirler. Diğer yandan ise, eğer eleştirmenler diğer eserlerin tarihsel gerçekliğini ve yazılanlarını kabul ediyorlarsa, o halde Yeni Antlaşma’nın de tarihsel gerçekliğini ve içinde yazılanlarını kabul etmelidirler çünkü, Yeni Antlaşma’in güvenirliliği diğerlerinden çok daha fazladır. Bir Hristiyan, herhangi diğer eserlerden daha fazla Yeni Antlaşma’yı doğrulamak için daha üstün kriteri vardır. Bu, Yeni Antlaşma’nın güvenirliliğine güvenmemiz için sağlam bir temeldir.

[1] Norman Geisler & Peter Bocchino, Unshakeable Foundations, (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 2001) syf. 256.

[2] Yukarıdaki tablo üç tane kaynaktan alınmıştır: 1) Christian Apologetics, Norman Geisler, 1976, syf. 307; 2) “Archaeology and History attest to the Reliability of the Bible,”makalesi, Richard M. Fales, Ph.D., in The Evidence Bible, Ray Comfort tarafından Derlendi, Bridge-Logos Publishers, Gainesville, FL, 2001, syf. 163; ve 3) A Ready Defense, Josh Mcdowell, 1993, syf. 45.

[3] “Deissmann p52’nin Hadrianus’un yükselişi devrinde (M.S. 117-38) yazıldığını kabul etti ve hatta Trajan devrinde (M.S. 98-117)” (Dipnot #2, The Text of the New Testament, Bruce M. Metzger, 2nd Ed. 1968, Oxford University Press, NY, NY kitabının 39. sayfasında bulunmaktadır. Bruce Metzger 50’den fazla kitap yazdı.Onun iki tane yükseklisans ve bir doktora derecesi vardır ve ayrıca birkaç tane doktor ünvanı ile ödüllendirilmiştir. “O, Society of Biblical Literature (Kutsal Kitap Edebiyatı Derneğinin), the International Society fo New Testament Studies (Uluslararası Yeni Antlaşma Çalışmaları Derneğinin), ve the North American Patristic Society (Kuzey Amerika Patristik Derneğinin) eski başkanıdır.” — Lee Strobel’ın,  The Case for Christ kitabından, Zondervan Publishers, 1998, Grand Rapids, MI: syf. 57.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu