Apolotejik

Üçlü-Birlik Tablosu

Matthew J. Slick

Çeviren: Toğrul Salamzade

Hristiyan öğretisinde “üçlü-birlik” kelimesi, tek olan Tanrı’nın üç farklı kişide var olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. Her kişi özde aynı olasalar da birbirlerinden ayrıdırlar. Yani, her biri tam olarak Tanrısal doğaya sahiptir ancak hepsi aynı değiller. Her birinin iradesi, sevgisi vardır ve “Ben” ve “Sen” diye konuşurlar. Baba, Oğul’la aynı kişi değildir. Oğul, Kutsal Ruh’la aynı kişi değildir. Aynı şekilde Kutsal Ruh da Baba değildir. Her biri birer kişidir. Hepsi tek bir özde mükemmel uyum içindeler. Hepsi sonsuz, eşit ve güçlüdür. Bunlardan herhangi birisi olmasa, Tanrı olmazdı.

İsa, iki doğası olan bir kişidir: Tanrısal ve İnsani. Buna Hipostatik Birleşme ismi verilir. Kutsal Ruh da bir kişidir ve Üçlü-Birliğin üçüncü kişisidir.

Ne var ki, Tanrılıkta görev ayrımı ve ayrılmalar mevcuttur. Örneğin: Baba kurtulacak olanları seçer (Efesliler 1:4); Oğul onları kurtarır (Efesliler 1:7); Kutsal Ruh da onları mühürler (Efesliler 1:13).

Bir sonraki nokta ise, Tanrı’nın tek bir kişi olmadığıdır. Baba Tanrı Oğul’u yaratmadı ve Kutsal Ruh bir güç değildir (Yehova’nın Şahitleri’nin söylediklerinin aksine). O devamlı değişen ve farklı şekiller alan bir kişi değildir. Örneğin: Baba, Oğul oldu sonra da Oğul Kutsal Ruh oldu fikri yanlıştır. İsa’nın iki doğasından biri Oğul, diğeri de Baba değildir (Tekçi Pentekostallerin söylediklerinin aksine). Üçlü-Birlik, üç tane Tanrı var demek değildir (Mormonların söylediklerinin aksine).

“Kişi” kelimesi, Tanrılığın üyelerini ifade etmek için kullanılabilen en doğru kelimedir. Bir kişi kendinin farkındadır, konuşabilir, sevebilir, “sen,” “senin,” “ben,” “benim,” şeklinde konuşabilir. Üç üyenin her birinin, farklı nitelikleri vardır.

Aşağıdaki tablo, Üçlü-Birliğin Kutsal Yazılara uygun olduğunu ve oradan geldiğini göstermektedir. Aşağıdaki liste ayrıntılı değildir, yalnızca açıklayıcıdır.

İlk önce üzerinde durulması gereken öğreti, Tanrı’nın tek olduğudur. Daha sonra, Tanrı olan kişilerin her biri yaratıyor, her biri İsa’nın dirilişinde rol oynadı vs. Demek ki, Tanrı tektir ancak aynı zamanda üç farklı kişidedir. Birlik olmanın, Kutsal Kitap’la uyuşan bir öğreti olduğunu unutmayın; örneğin kadın ve kocasının tek beden olmaları söylenmiştir. İki kişinin bir olma sözü, Tanrı tarafından buyurulmuştur (Yaratılış 2:24).

Yalnızca Tek Tanrı Vardır

İlk adım, yalnızca tek Tanrı’nın var olduğunu kanıtlamaktır. Yeşaya 43:10; 44:6, 8; 45:5, 14, 18, 21, 22; 46:9; 47:8; Yuhanna 17:3; 1.Korintliler 8:5-6; Galatyalılar 4:8-9.

  • RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.” (Yeşaya 45:5)
  • RAB, İsrail’in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.” (Yeşaya 44:6)
 

Üçlübirlik

 

  BABA OĞUL KUTSAL RUH
Tanrı denildi Filipililer 1:2 Yuhanna 1:1, 14; Koloseliler 2:9 Elçilerin İşleri 5:3-4
Yaratan Yeşaya 64:8 Yuhanna 1:3; Koloseliler 1:15-17 Eyüp 33:4; 26:13
Diriltir 1.Selanikliler 1:10 Yuhanna 2:19; 10:17 Romalılar 8:11
İçimizdedir 2.Korintliler 6:16 Koloseliler 1:17 Yuhanna 14:17
Her yerdedir 1.Krallar 8:27 Matta 28:20 Mezmur 139:7-10
Her şeyi bilir 1.Yuhanna 3:20 Yuhanna 16:30; 21:17 1.Korintliler 2:10-11
Kutsallaştırır 1.Selanikliler 5:23 İbraniler 2:11 1.Petrus 1:2
Yaşam verir Yaratılış 2:7; Yuhanna 5:21 Yuhanna 1:3; 5:21 2.Korintliler 3:6, 8
Paydaşlık 1.Yuhanna 1:3 1.Korintliler 1:9 2.Korintliler 13:14; Filipililer 2:1
Sonsuz Mezmur 90:2 Mika 5:1-2 Romalılar 8:11; İbraniler 9:14
İradesi vardır Luka 22:42 Luka 22:42 1.Korintliler 12:11
Konuşur Matta 3:17; Luka 9:25 Luka 5:20; 7:48 Elçilerin İşleri 8:29; 11:12; 13:2
Sever Yuhanna 3:16 Efesliler 5:25 Romalılar 15:30
Yürekleri yoklar Yeremya 17:10 Vahiy 2:23 1.Korintliler 2:10
O’na aitiz Yuhanna 17:9 Yuhanna 17:6
Kurtarıcıdır 1.Timoteos 1:1; 2:3; 4:10 2.Timoteos 1:10; Titus 1:4; 3:6
O’na kulluk ediyoruz Matta 4:10 Koloseliler 3:24
O’na inanıyoruz Yuhanna 14:1 Yuhanna 14:1
Sevinç verir Yuhanna 15:11 Yuhanna 14:7
Yargılar Yuhanna 8:50 Yuhanna 5:22, 30

Anlaşıldığı üzere, Üçlü-Birlik doktrini tek bir ayete bakarak değil, tüm kutsal yazıyı ele alarak ortaya çıkmıştır. Bu öğretiye göre üç tanrı yoktur, tek Tanrı vardır ve üç kişidedir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Buna örnek olarak zaman gösterilebilir. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman vardır. Ancak bunlar üç değil, bir zamandır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu